- Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2015r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2016r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2009r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2010r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2011r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2012r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2013r.

                                                                                - Sprawozdanie Fundacji Filharmonii Warszawskiej z 2014r.

Fundacja Filharmonii Warszawskiej

00-950 Warszawa, ul. Jasna 5. biuro@fundacjafilharmoniiwarszawskiej.pl